ERTOn opiskelijastipendit Saimaa amk:lle, TAMK:lle ja Noviaan.

Erto ry
Erto ry palkitsi AMK-opiskelijoiden parhaat työelämän kehittämistyöt seitsemättä kertaa.

Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry palkitsi seitsemättä  kertaa parhaat työelämää kehittäneet opinnäytetyöt Ammattikorkeakoulupäivillä 2016. Palkinnot menivät Saimaan ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Yrkeshögskola Novian opiskelijat. Palkinnon jakamalla toimihenkilöliitto ERTO haluaa tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta.

Palkitut työt edustavat ”AMK goes digi” digitaalisuuden teemaan pureutuvaa työelämälähtöistä kehittämistä ja ovat vakuuttavia näyttöjä opiskelijoiden
osaamisesta. Arviointiraati piti valinnassaan tärkeänä, että kehitystyössä luodut toimintamallit ovat merkityksellisiä toimeksiantajille, välineet ovat julkisia ja
kaikkien saatavilla.

Opetusvideo HUS:lle anestesiaintubaatioprotokollan yhtenäistämiseksi

Tuhannen euron pääpalkinto myönnettiin kehittämishanketiimille, jonka jäsenet olivat Heini Karstila, Noora Lempiäinen, Sara Venäläinen ja Niko Kinnunen, Saimaan ammattikorkeakoulusta. Opiskelijaryhmä toteutti HUS:n lääkärihelikopterin käyttöön opetusvideon, jolla on ollut keskeinen osa uuden toimintatavan käyttöönotossa. Uusien hoitokäytäntöjen muuttaminen ja käyttöönotto on vaikeaa ja Saimaan AMK:n ensihoitajaopiskelijaryhmä ratkaisi ongelman toteuttamalla opetusvideon ensihoitajille.

Video on Youtubessa nähtävillä ja sitä on katsottu tähän mennessä yli 10 000 kertaa. Videossa kuvataan potilasturvallinen ja vakioitu toimintatapa ensihoitoyksikön ja HUS:n lääkärihelikopteri FinnHEMS 10:n yhteistoimintaan tehtävillä, joilla potilaan hengitystie varmistetaan anestesiassa.

Palkintoraati kiitti voittajaa visuaalisuudestaan ja siitä, että työllä on merkitystä potilasturvallisuuden kannalta. Opinnäytetyö edusti raadin mielestä parhaimmillaan toimivaa
ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä arkipäiväistä tutkimuksellista kehittämistoimintaa.”

500  euron stipendit TAMKiin ja Noviaan

TAMKia  edustava Emmi Ali-Löytty palkittiin työstäään ”Pintaporalaitteiden tarkastus- ja testausprosessin kehittäminen ja pilotointi”. Hänen opinnäytetyönsä toimeksiantajana oli Sandvik Mining and Construction Oy. Pöytäkirjan käyttöä pilotoitiin tuotannossa opinnäytetyön aikana. Sähköisen tarkastus- ja testauspöytäkirjan avulla
toiminnan läpinäkyvyys parani sekä laadunvarmistus ja muuttuviin laatuvaatimuksiin vastaaminen helpottui.

Raati kitti työtä erittäin hyvin tehdyksi ja sitä, että se fokusoituu laatutyöhön ja tuotekehitykseen. —Loistavaa, että toimintamalli osoittautui heti pilotoinnin jälkeen olevan käyttöönotettavissa myös muissa toimeksiantajan toimipisteissä, raati perusteli valintaansa.

Andreas Holmqvist, Yrkeshögskolan Noviasta teki työnsä “Implementation of an NH3 Storage Model Based SCR-Simulation Algorithm” Wärtsilä Catalyst Systemsille. SCR-prosessi on kemiallinen prosessi, jota käytetään vähentämään diesel- ja kaasumoottoreiden pakokaasuissa olevaa typpioksidien (NOx) määrää. Opinnäytetyöllä onnistuttiin tekemään täydellinen simulointiapplikaatio, joka integroituu Wärtsilän SCR-järjestelmien ohjausjärjestelmiin.

Raadin mielestä työ oli hyvin tehty ja erittäin selkeästi raportoitu ja se oli toimeksiantajan lausunnon perusteella otettu käyttöön ja jatkokehittelyyn.

Arviointiraati

Stipendikilvan arviointiraadissa 2016 työskentelivät  järjestöpäällikkö Soile Lindstedt (Toimihenkilöliitto ERTO), yliopettaja Merja Kylmäkoski (Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Humak) sekä vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta (Arene ry)