Kultajyvät sessioista sarjakuvaruuduiksi tiivistettyinä

Kultajyvät
Sessioiden kultajyvien esittely amk-päivillä.

Ammattikorkeakoulupäivän toinen päivä alkoi erillissessioiden tulosten esittelyllä. Työpajojen vetäjät selostivat ryhmissä käytyä keskustelua hieman totutusta poikkeavalla tavalla. Humakin innovaattori ja innostaja Nina Luostarinen oli ohjeistanut työpajoja tiivistämään sanottavansa sarjakuvaruutuihin, joiden esittelyyn työryhmien vetäjät saivat aikaa kuusi minuuttia.

Sessioiden tekemiin ruutuisin voit tutustua lähemmin täällä (pdf).

AMK-päivien erillissessiot

Sessioiden kultajyvien esittely amk-päivillä.
Sessioiden kultajyviä esiteltiin sarjakuvamaisin keinoin. Tässä yleissession ajatelmia Digiloikka- ja pedagogiikka sessiosta.

Digioppiminen ja – pedagogiikka – laatuloikka tulevaisuuteen.
Session vetäjät: Humakin opiskelijatiimi, Akavan opiskelijat, STTK-Opiskelijat ja SAMOK
Session tavoite: Minkälaista lisäarvoa digipedagogiikka tuo oppimistilanteeseen ja kuinka opiskelijat näkevät sen? Minkälainen tulevaisuus digioppimisella on on jatkossa? Kuinka digikampusta rakennetaan? Näihin kysymyksiin osion mielenkiintoiset alustajat antavat näkökulmia, jonka jälkeen opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja kertomaan mielipiteitä digioppimisen tulevaisuudesta. Tule kuuntelemaan, mitä opiskelijat ovat digioppimisen tulevaisuudesta mieltä ja esittämään kiperiä kysymyksiä opiskelijapanelisteille.

Tarvitaanko tutkintoja?
Tarvitaanko tutkintoja?

Tarvitaanko tutkintoja? osaaminen digiajassa
Session vetäjät: Pekka Auvinen, vararehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Susanna Niinistö-Sivuranta, vararehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Session tavoite ja työskentelytavat: Työpajan tavoitteena on keskustella ja rakentaa yhteistä käsitystä korkeakoulututkintojen tulevaisuudesta digitaloisoituvassa toimintaympäristössä työelämän, opiskelijoiden, henkilöstön ja johdon näkökulmista. Työpaja alkaa lyhyellä alustuksella ja paneelilla. Tämän jälkeen tuotamme yhdessä seuraavana päivänä esitettävän digitaalisen tuotoksen tavoitteena olevista teemoista.

SOTE-osaaminen ja työ digiajassa
SOTE-osaaminen ja työ digiajassa

Sote-osaaminen ja työ digiajassa – palvelurakenteiden uudet mahdollisuudet
Session vetäjä: Päivi Karttunen, vararehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
Session tavoite: Työpajan tavoitteena on hahmottaa niitä digiajan palvelurakenteiden mahdollisuuksia ja vaatimuksia, joita sote-alan osaamiseen ja työhön kohdistuu.
Alustus: Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö
Alustus: Paula Poikela, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu
Alustusten pohjalta edetään Learning cafe –tyyppiseen työskentelyyn, jonka pohjalta kootaan ryhmän näkemykset alan tulevaisuuden näkymistä.

Ammattikorkeakouluista tutkittua
Ammattikorkeakouluista tutkittua

Ammattikorkeakoulutuksesta tutkittua – katsaus tuotettuun tutkimustietoon ja tutkimuksen vaikuttavuuteen ammattikorkeakouluissa
Session vetäjä: Pentti Rauhala, emeritus rehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Session tavoite: Työpajan tavoitteena on esitellä ja arvioida käynnissä oleva tutkimushanke ja saada linjaukset sen jatkamiseen. Tutkimushanketta toteuttavat Mervi Friman, Hamk, Tapio Huttula, Humak, Mauri Kantola, Turkuamk ja Pentti Rauhala.
Alustus: Mauri Kantola, Senior advisor Turun ammattikorkeakoulu
Kommenttipuheenvuorot: Aija Töytäri, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Hannu Kotila,  projektipäällikkö Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja
Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys PraBa ry

Kokeiluja digiajassa – ammattikorkeakoulujen TKI ja avoin tiede ja tutkimus
Kokeiluja digiajassa – ammattikorkeakoulujen TKI ja avoin tiede ja tutkimus

Kokeiluja digiajassa – ammattikorkeakoulujen TKI ja avoin tiede ja tutkimus
Session vetäjä: Anne Kärki, TKI-johdon verkoston puheenjohtaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Session tavoite: Alustusten ja työpajojen tavoitteena on luoda katsaus Avoin tiede ja tutkimus -toimintaan ammattikorkeakoulujen näkökulmasta, työpajat mahdollistavat osallisuuden kautta yhteiskehittämistä ja uuden oppimista.
Alustus: Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa, Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja ATT – tukevat palvelut, Tuija Raaska, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus
Työpajat (työpajan kesto, jokainen osallistuja valitsee kaksi)
Työpaja 1: Palvelurobotit muutoksen tuojina sosiaali- ja terveyspalveluissa, Kimmo Vänni ja Perttu Heino, Tampereen ammattikorkeakoulu
Työpajan tavoitteena on esitellä olemassa olevaa palvelurobottitarjontaa ja pohtia miten palvelurobotiikan kehittyminen vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaan ja sisältöön. Lisäksi tavoitteena on luodata muutoksen haasteita koulutuksessa ja soveltavassa T&K – toiminnassa. Valmistuvilla sote- osaajilla tulee olla valmiudet käyttää robotteja työssään ja kyky muokata niiden toimintoja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Miten varmistamme sen, että tulevaisuuden osaajat tietävät, miten robotteja käytetään ja sovelletaan? Miten koulutusta pitäisi kehittää ja mitä pitäisi kouluttaa?
Työpaja 2: Digitalisoituva biotalous – esimerkkicasena Horizon 2020 -hanke Smart Ground, Heikki Särkkä, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Työpajan tavoitteena on ideoida Smart Ground -hankkeessa syntyvää opintokurssia liittyen hankkeessa tuotettuun sisältöön ja tiedon levitykseen. Hankkeessa luodaan erilaisilla kaatopaikoilla olevista sekundaarisista raaka-aineista kansainvälinen tietopankki, jonka avulla niiden uudelleenkäyttöä voidaan tehostaa. Kurssin tavoitteena on opettaa ympäristöalan opiskelijoille kuinka biotalouteen liittyviä tietopankkeja luodaan ja kuinka niiden sisältämää tietoa voidaan hyödyntää eri tilanteissa.
Työpaja 3: Pelillistämisellä tavoitteeseen, Anne Karhu, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tavoitteena on virittää ajatuksia pelimekanismien hyödyntämiseksi toimintaprosesseihin. Työpajassa kehitetään omia ideoita pelillistämisen keinoin.
Työpaja 4: Survive in the Arctic, Eija Raasakka Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin ammattikorkeakoulu, Elina Männikkö ja Juha Laakko Tieto- ja viesintätekniikan laboratoriosta pLab
Työpajan tavoitteena on testata ja arvioida uusinta matkailuyrittäjien ideoimaa peliä kylmäsuojauksesta. Peli on osa uutta Arctic Guide -virtuaalikurssia, joka tulee valtakunnalliseen tarjontaan ensi vuonna. Kutsumme myös ammattikorkeakouluja kehittämään yhdessä simulaatioon ja pelillisyyteen perustuvia virtuaalikoulutuksen materiaaleja. Arktinen olosuhdeosaaminen on Lapin elinkeinoelämän perusedellytys. Lapin AMKissa käännämme pitkät etäisyydet, vaativan ilmaston ja harvan asutuksen voimavaraksi kehittämällä digipalveluita tiiviissä yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa.

Ammattikorkeakoulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja talous
Ammattikorkeakoulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja talous

Ammattikorkeakoulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja talous (35 osallistujaa)
Session vetäjä: Talousjohtaja Mirja Pöhö, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Session tavoite: Työpajan tavoitteena on käsitellä ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta talouden näkökulmasta, sekä tarkastella koulutuksen ja talouskasvun sekä talouden kilpailukyvyn yhteyttä. Sessiossa on luvassa myös keskustelua sekä työpajatyöskentelyä.
Alustus: Hallinto- ja talousjohtaja Eero Elsinen, Karelia ammattikorkeakoulu,talous- ja hallintojohtaja Tommi Tamminen, Satakunnan ammattikorkeakoulu.
Kommenttipuheenvuorot: Pääekonomisti Eugen Koev, Akava sekä pääekonomisti Ralf Sund, STTK