Ohjelma ja esitykset

AMK-päivät 2016 – ohjelma

Löydät Ammattikorkeakoulupäivien aikana pidetyt esitykset (ja lataamme sitä mukaa, kun saamme niitä lisää) ohjelmasta linkkeinä. Esitykset ovat pdf-muodossa.

AMK-päivät 2016
Valokuvia Ammattikorkeakoulupäiviltä. Kuvaaja Emilia Reponen, Humak (Creative Commons, byAttribution, non-commercial) – kuvia päivittyy vielä AMK-päivien jälkeenkin.

Osasta esityksiä kirjoitettiin uutinen ammattikorkeakoulupäivien aikana. Löydät nekin linkattuna alta.

Tiistai 17.5.2016

Silja Serenade lähtee Helsingin Olympiaterminaalista eli eteläsatamasta. Olympiaranta 1. 00140 Helsinki

Pääset kätevästi terminaaliin esimerkiksi raitiovaunuilla 2, 3 ja 1A. Pysäkit ja aikataulut voit tarkistaa HSL:n reittioppaasta http://www.reittiopas.fi/


10:15 Ilmoittautuminen
11:15 Lounas

12:30 Tervetulosanat ja Arene ry:n 20-vuotisjuhlajulkaisu
Arene ry:n puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola

Tapio Huttula: Humakin meemistrategia 60 sekunnissa

13:00 Korkeakoulutuksen tulevaisuus
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (lue uutinen)

13:45 Y-sukupolvi kohtaa AY-pomot – tulevaisuuden tekijät ja muuttuva työelämä
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Hirvonen, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Emma Koskimaa

14:45 Sopiiko tietotyö ihmisaivoille?
tutkimusjohtaja Minna Huotilainen, Turun yliopisto

15:15 Digitalisaatio ja ammattikorkeakoulujen uudet ansaintalogiikat
Toimitusjohtaja Mikael Jungner, Kreab Oy (Lue uutinen)

15:45 Take away -kahvit ja siirtyminen sessioihin

16:15–18:00 Rinnakkaissessiot

Pääsali:
Digioppiminen ja – pedagogiikka – laatuloikka tulevaisuuteen.
Session vetäjät: Humakin opiskelijatiimi, Akavan opiskelijat, STTK-Opiskelijat ja SAMOK
Session tavoite: Minkälaista lisäarvoa digipedagogiikka tuo oppimistilanteeseen ja kuinka opiskelijat näkevät sen? Minkälainen tulevaisuus digioppimisella on on jatkossa? Kuinka digikampusta rakennetaan? Näihin kysymyksiin osion mielenkiintoiset alustajat antavat näkökulmia, jonka jälkeen opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja kertomaan mielipiteitä digioppimisen tulevaisuudesta. Tule kuuntelemaan, mitä opiskelijat ovat digioppimisen tulevaisuudesta mieltä ja esittämään kiperiä kysymyksiä opiskelijapanelisteille.
Alustus: Jaana Kullaslahti ja Lotta Linko HAMKista (O365 ja Mikä lisäarvo digi pedagogiikalle on oppimistilanteessa?), Päivi Timonen, Humak (digikampuksen rakentamisesta ja MOOC) ja Turo Kilpeläinen KAMKista (tulevaisuuden korkeakoulutuksesta ja digitalisaation roolista siinä).

Pienryhmät:

Tarvitaanko tutkintoja? osaaminen digiajassa
Session vetäjät: Pekka Auvinen, vararehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Susanna Niinistö-Sivuranta, vararehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Session tavoite ja työskentelytavat: Työpajan tavoitteena on keskustella ja rakentaa yhteistä käsitystä korkeakoulututkintojen tulevaisuudesta digitaloisoituvassa toimintaympäristössä työelämän, opiskelijoiden, henkilöstön ja johdon näkökulmista. Työpaja alkaa lyhyellä alustuksella ja paneelilla. Tämän jälkeen tuotamme yhdessä seuraavana päivänä esitettävän digitaalisen tuotoksen tavoitteena olevista teemoista.

Sote-osaaminen ja työ digiajassa – palvelurakenteiden uudet mahdollisuudet
Session vetäjä: Päivi Karttunen, vararehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
Session tavoite: Työpajan tavoitteena on hahmottaa niitä digiajan palvelurakenteiden mahdollisuuksia ja vaatimuksia, joita sote-alan osaamiseen ja työhön kohdistuu.
Alustus: Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö
Alustus: Paula Poikela, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu
Alustusten pohjalta edetään Learning cafe –tyyppiseen työskentelyyn, jonka pohjalta kootaan ryhmän näkemykset alan tulevaisuuden näkymistä.

Ammattikorkeakoulutuksesta tutkittua – katsaus tuotettuun tutkimustietoon ja tutkimuksen vaikuttavuuteen ammattikorkeakouluissa
Session vetäjä: Pentti Rauhala, emeritus rehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Session tavoite: Työpajan tavoitteena on esitellä ja arvioida käynnissä oleva tutkimushanke ja saada linjaukset sen jatkamiseen. Tutkimushanketta toteuttavat Mervi Friman, Hamk, Tapio Huttula, Humak, Mauri Kantola, Turkuamk ja Pentti Rauhala.
Alustus: Mauri Kantola, Senior advisor Turun ammattikorkeakoulu
Kommenttipuheenvuorot: Aija Töytäri, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Hannu Kotila,  projektipäällikkö Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja
Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys PraBa ry

Kokeiluja digiajassa – ammattikorkeakoulujen TKI ja avoin tiede ja tutkimus
Session vetäjä: Anne Kärki, TKI-johdon verkoston puheenjohtaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Session tavoite: Alustusten ja työpajojen tavoitteena on luoda katsaus Avoin tiede ja tutkimus -toimintaan ammattikorkeakoulujen näkökulmasta, työpajat mahdollistavat osallisuuden kautta yhteiskehittämistä ja uuden oppimista.
Alustus: Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa, Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja ATT – tukevat palvelut, Tuija Raaska, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus
Työpajat (työpajan kesto, jokainen osallistuja valitsee kaksi)
Työpaja 1: Palvelurobotit muutoksen tuojina sosiaali- ja terveyspalveluissa, Kimmo Vänni ja Perttu Heino, Tampereen ammattikorkeakoulu
Työpajan tavoitteena on esitellä olemassa olevaa palvelurobottitarjontaa ja pohtia miten palvelurobotiikan kehittyminen vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaan ja sisältöön. Lisäksi tavoitteena on luodata muutoksen haasteita koulutuksessa ja soveltavassa T&K – toiminnassa. Valmistuvilla sote- osaajilla tulee olla valmiudet käyttää robotteja työssään ja kyky muokata niiden toimintoja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Miten varmistamme sen, että tulevaisuuden osaajat tietävät, miten robotteja käytetään ja sovelletaan? Miten koulutusta pitäisi kehittää ja mitä pitäisi kouluttaa?
Työpaja 2: Digitalisoituva biotalous – esimerkkicasena Horizon 2020 -hanke Smart Ground, Heikki Särkkä, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Työpajan tavoitteena on ideoida Smart Ground -hankkeessa syntyvää opintokurssia liittyen hankkeessa tuotettuun sisältöön ja tiedon levitykseen. Hankkeessa luodaan erilaisilla kaatopaikoilla olevista sekundaarisista raaka-aineista kansainvälinen tietopankki, jonka avulla niiden uudelleenkäyttöä voidaan tehostaa. Kurssin tavoitteena on opettaa ympäristöalan opiskelijoille kuinka biotalouteen liittyviä tietopankkeja luodaan ja kuinka niiden sisältämää tietoa voidaan hyödyntää eri tilanteissa.
Työpaja 3: Pelillistämisellä tavoitteeseen, Anne Karhu, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tavoitteena on virittää ajatuksia pelimekanismien hyödyntämiseksi toimintaprosesseihin. Työpajassa kehitetään omia ideoita pelillistämisen keinoin.
Työpaja 4: Survive in the Arctic, Eija Raasakka Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin ammattikorkeakoulu, Elina Männikkö ja Juha Laakko Tieto- ja viesintätekniikan laboratoriosta pLab
Työpajan tavoitteena on testata ja arvioida uusinta matkailuyrittäjien ideoimaa peliä kylmäsuojauksesta. Peli on osa uutta Arctic Guide -virtuaalikurssia, joka tulee valtakunnalliseen tarjontaan ensi vuonna. Kutsumme myös ammattikorkeakouluja kehittämään yhdessä simulaatioon ja pelillisyyteen perustuvia virtuaalikoulutuksen materiaaleja. Arktinen olosuhdeosaaminen on Lapin elinkeinoelämän perusedellytys. Lapin AMKissa käännämme pitkät etäisyydet, vaativan ilmaston ja harvan asutuksen voimavaraksi kehittämällä digipalveluita tiiviissä yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa.

Ammattikorkeakoulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja talous (35 osallistujaa)
Session vetäjä: Talousjohtaja Mirja Pöhö, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Session tavoite: Työpajan tavoitteena on käsitellä ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta talouden näkökulmasta, sekä tarkastella koulutuksen ja talouskasvun sekä talouden kilpailukyvyn yhteyttä. Sessiossa on luvassa myös keskustelua sekä työpajatyöskentelyä.
Alustus: Hallinto- ja talousjohtaja Eero Elsinen, Karelia ammattikorkeakoulu,talous- ja hallintojohtaja Tommi Tamminen, Satakunnan ammattikorkeakoulu.
Kommenttipuheenvuorot: Pääekonomisti Eugen Koev, Akava sekä pääekonomisti Ralf Sund, STTK

Majoittuminen

19:30 Illallinen

 

Keskiviikko 18.5.2016

 

12:00–12:45 TKI-kärjet palkinto ja Erton ry:n stipendi parhaalle työelämän kehittämistyölle (Uutinen ERTO:n stipendinsaajista, Uutinen TKI-kärjet palkinnoista)

13:00 Päivän avaus ja Rinnakkaissessioiden_kultajyvät (myös  uutinen)

13:45 Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus
Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus Riitta Maijala, Suomen Akatemia (myös uutinen)

14:30 Digitaalinen murros – mikä muuttuu?
Apulaisprofessori Matti Tedre, Tukholman yliopisto

15:30 Kahvit

16:15 Kohti ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluja 2017–2020
Ylijohtaja Tapio Kosunen, Opetus- ja kulttuuriministeriö (myös uutinen)

Amkpäivät 2016meemit kilpailu (myös uutinen)

17:00 Kiitossanat ja ammattikorkeakoulupäivät 2017

19:30 Illallinen

 

Torstai 19.5.2015

Meriaamiainen

09:55 Saapuminen satamaan

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Uutiset

Tapahtumat