Sanni Grahn-Laasonen: Tulevaisuuden korkeakoulussa opiskellaan 24/7

Ministeri tuli apuun
Ministeri tuli apuun, kun juontajana toimineen Humakin opiskelijan Salla Paavilaisen (oik.)selfiekeppi ei toiminut. Kuvassa Sanni Grahn-Laasonen ja Tapio Huttula.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa tehdään poikkeuksellisen vaativassa muuttuneessa ympäristössä. Vaikka taloudelliset resurssit ovat niukat, niin maailman nopea teknologinen kehitys edellyttää suomalaisilta ammattikorkeakouluilta uudistumista ajasta ja paikasta riippumattomaksi kouluttajaksi, sanoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vuoden 2016 Ammattikorkeakoulupäivillä Silja Serenadella.

– ”Suomen kannalta keskeisin kysymys on, miten pystymme uudistumisen kautta kasvattamaan hyvinvointiamme. Meillä ei ole varaa jäädä jälkeen maailmanlaajuisesta kehityksestä”, Grahn-Laasonen jatkaa.

Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on koulutuksen ja modernin oppimisen kärkimaa vuonna 2025 ja ministerin mukaan pahin ja raskain vaihe koulutuksesta säästämisestä onkin jo ohi. Jatkossa hallitus panostaa opetuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Hallitus on myöntänyt 105 miljoonan euron määrärahan opetuksen ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä nuorten tutkijoiden tukemiseen.

Syksyn ammattikorkeakoulujen neuvottelukierroksella keskustellaan ammattikorkeakoulujen uudesta rahoitusmallista. Korkeakouluilta tullaan edellyttämään profiloitumista ja päällekkäisyyksien purkamista sekä osaamiskeskittymien luomista. Ammattikorkeakoulut ovat kuitenkin hyvällä tiellä. Koulutus kiinnostaa nuoria:

-”Yli puolet nuorista hakeutui kevään 2016 yhteishaussa ammattikorkeakouluihin ja uskon, että suomalainen amk on jatkossa entistä kansainvälisempi ja osaavampi”, Grahn-Laasonen totesi puheessaan.

University of Applied Sciences –termi vihdoinkin viralliseksi

Sanni Grahn-Laasosen ilahdutti ammattikorkeakoulukenttää uutisella englanninkielisen University of Applied Sciences –nimen virallistamisesta. Ammattikorkeakoulut ja Arene ry ovat ajaneet kyseistä nimeä ammattikorkeakoulujen viralliseksi nimeksi jo yli kymmenen vuoden ajan ja termi virallistettiin ministerin lupauksella tänään. AMK-kenttä on nähnyt nimen tarpeelliseksi siitä saakka, kun ammattikorkeakouluihin tuli maisteritasoista koulutusta vastaava ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Tapio Varmola kiittikin ministeriä välittömästi Unviersity of Applied Sciences termin virallistamisesta. Se tulee helpottamaan ammattikoreakoulujen koulutusvientiä ja kansainvälistä toimintaa. Myös yleisö kiitti tästä ja ehdotti, että seuraavaksi tulisikin pohtia tutkinnon virallista suomenkielistä nimitystä, yleisöstä ehdotettiin.

Digitalisaatio muuttaa kaiken

Ammattikorkeakoulupäivien teemana on tänä vuonna AMK goes digi. Päivien ohjelmassa ei kuitenkaan keskitytä teknologiaan, vaan siihen, miten digitaalinen murros muuttaa koulutusta ja oppimista sekä ammattikorkeakoulujen roolia.

Päivät avannut Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry puheenjohtaja Tapio Varmolan mukaan digitalisaation aiheuttama murros mahdollistaa ammattikorkeakoulujen kehittämisen maailman parhaaksi.

Päivillä 20 vuotista taivaltaan juhlistava Arene tilaisuudessa julkaisema verkkojulkaisu www.maailmanparas.fi suuntaakin katseensa ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuuteen kuin tyytyy listaamaan menneitä saavutuksia.