Strateginen tutkimusrahoitus on avannut Akatemian rahoitusta AMKeille

Maija Mattila
Riitta Maijala AMK-päivillä

Suomen Akatemian temaattisen tutkimusrahoituksen johtaja Riitta Maijalan mukaan digtaalisen vallankumouksen toinen aalto on vasta tulossa tutkimustoimintaan. Musiikkibisneksen digitalisaatio on muutamassa vuodessa mullistanut täysin.

Tätä Maijala havainnollisti kysymällä, kuinka moni AMK-päivien osallistujista oli vuoden aikana ostanut musiikki-CD:n – kymmenen käden noustessa.

Musiikissa digtalisaatio muutti kaiken

Digitalisaatio ja sen eri muodot ovat syrjäyttäneet CD:n. Digitalisaation myötä muusikko ja musiikin kuuntelija kohtaaavat uudella tavalla. Tulonmuodostus, kustannukset ja tekijänoikeudet sekä kilpailutilanne ovat muuttuneet. Muusikoiden näkyvyys on kasvanut valtavasti lyhyenä aikana – koskaan ei ole kulutettu musiikkia niin paljon kuin nyt.

Maijala uskoo, että tutkimus ja TKI-toiminta voivat oppia musiikin murroksesta. Digitaalinen murros on tulossa itse tutkimustoimintaan. Tiedonhankinta, aineiston keruu, analyysi sekä tiedon avoin julkaisu ovat digitalisoituneet.

Yksilön meriitti ja sen laatu tullaan Maijalan mukaan määrittelemään, miten avoimesti data on jaettu, , miten menetelmiä on hyödynnetty ja miten tuloksia jaetaan. Sama tapahtuu tällä hetkellä kaikkialla  yhteiskunnassa: mediassa, viestinnässä ja sotessa.

Ammattikorkeakouluille strategista tutkimusrahaa

Ammattikorkeakoulujen saama rahoitus Suomen Akatemian perinteisestä 40o miljoonan euron rahoituksesta on ollut häviävän pieni. Vain 400 000 euroa rahoituksesta on myönnetty ammattikorkeakouluille.

Valtioneuvoston strategisen tutkimusrahoituksen myötä ammattikorkeakoulujen mukanaolo Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa on lisääntynyt. Ammattikorkeakoulut ovat olleet haluttuja kumppaneita tutkimushankkeisiin.

Amkpäivät
Valtioneuvoston määrittelemät strategiset tutkimusteemat vuosina 2015 ja 2016.

Valtioneuvosto määrittelee vuosittain tutkimusteemat, joista Suomen Akatemiassa toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päättää tutkimusteemat ja päättää rahoitusta saaneet hankkeet. Rahoitushakemukset arvioidaan kansainvälisen vertaisarvioinnin mukaan kilpailun ollessa erittäin kovaa.

—Vain 10% hakijoista saa rahoituksen, Maijala totesi.

Neljä ammattikorkeakoulua on mukana STN-ohjelmissa, joko vuoden 2015 tai 2016 strategisissa ohjelmissa.

Mattila Suomen Akatemia
STN:n rahoittamissa hankkeissa mukana olevat ammattikorkeakoulut
  • Laurea: Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (konsortion johto Aalto yliopisto)
  • TAMK: Siirtyminen resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään (konsortion johto Tampereen yliopisto)
  • Haaga-Helia: Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä (konsortion johto Jyväskylän yliopisto)
  • Laurea: Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (konsortion johto THL)