TKI-digitaalisuutta edistämässä: Äänestä parasta AMK-Kärjet kilpailutyötä!

Ammattikorkeakoulupäivillä vuosittain järjestettävä AMK-kärjet kilpailun teemana on tänä vuonna “TKI digitaalisuutta edistämässä”. Kilpailuehdotuksia lähetettiin kaikkiaan 22 ja valintaraati valitsi näistä finalistit kahteen Kärjet 2016 -kilpailusarjaan:

  • Kansainvälinen TKI-toiminta
  • Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen

Äänestä suosikkisi AMK-Kärjet 2016 kilpailun voittajiksi kummassakin kategoriassa. Pyysimme äänestykseen valittuja tekemään omasta kehityshankkeestaan/projektistaan mainoksen, jonka perusteella äänestäjät voivat valita suosikkinsa. Mainoksen formaatti oli vapaa.

Voit äänestää omaa suosikkiasi tämän sivun alareunassa olevan linkin kautta. Tutustu aineistoon ja äänestä suosikkejasi molemmissa kilpailusarjoissa. Ehdokkaat on listattu alle ammattikorkeakoulun mukaisessa aakkosjärjestyksessä kilpailukategorioittain. Äänestysaika päättyy ti 17.5. kello 21:00.

Kansainvälinen TKI-toiminta – finalistit

E-Deco – Opettajille coaching-taitoja digitaaliseen ja muuttuvaan maailmaan (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu).
Perinteinen opettajan rooli on jäämässä historiaan ja asiantuntijaroolin rinnalle nousee valmentaja/coach-rooli. E-deco hanke on viiden EU-maan organisaation yhteistyöhankkeena toteutettu projekti, jossa kehitettiin 3 – 5 päivän koulutuspaketti, joiden avulla opettaja voi parantaa coaching -osaamistaan. (e-deco-esite-haaga-helia.pdf)

NASA Epic Challenge Joensuu (Karelia ammattikorkeakoulu).
NASA:n Epic Challenge-ohjelmassa opiskelijat ratkovat Marsin asuttamiseen liittyviä eeppisiä haasteita oppien samalla hyödyntämään NASA:n itsensä käyttämiä innovaatioprosesseja ja –menetelmiä (Innovative Concept and Engineering Design – ICED). Lukuvuonna 2016-2017 toimintaan osallistuu jo 200 opiskelijaa. Syys- ja kevätlukukauden mittaisessa opintoprojektissa opiskelijat suorittavat yhteensä 15 opintopisteen arvosta opintoja. Oppiminen ja työskentely toteutetaan paikallisryhmässä Joensuussa, yhteys NASA:an ja NASA:n asiantuntijoihin sekä kehittämistyön hallinta tapahtuu digitaalisesti hyödyntäen uudenlaista Collaboratory-työskentely-ympäristöä. Tuloksena on syntynyt uutta R&D-yhteistyötä, keksintöjä ja startup-tiimejä. Katso alla oleva astronautti Tim Kopran tervehdys kansainväliseltä avaruusasemalta Epic Challenge –opiskelijoille Joensuussa!

Koulutusyhteistyötä esittelevä www-sivu löytyy osoiteesta: www.karelia.fi/epicchallenge/

Gamified Solutions in Healthcare (Turun ammattikorkeakoulu).
Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin lukuisia pelillisiä ikääntyneille suunnattuja sovelluksia, esimerkiksi SportWall, PhysioWall, Hiihtopeli, Luontoretki, Etämonitorointisovellus, muistia aktivoiva karttasovellus ja sensoripohjainen liikuntasovellus. Näiden lisäksi ikääntyneiden aktivointia on tutkittu liiketoimintaskenaarioiden kautta, ja kartoitettu erilaisten sovellusten tuomia säästö- ja liiketoimintamahdollisuuksia vanhusten kotihoidossa. Hankkeessa on testattu erilaisia aktivoivia pelillistettyjä sovelluksia ja pelejä ikääntyneillä sekä Suomessa että Aasiassa. Tuloksia on syntynyt ikääntyneille sopivimmista käyttöjärjestelmistä, palautemekanismeista, kulttuurisista eroista sekä fyysisesti aktivoivien pelien vaikuttavuudesta. (Gamified Solutions in Healthcare – Turku AMK.pdf)

Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen -finalistit

Centrian digitaalisuutta edistävä palvelutoiminta (Centria-ammattikorkeakoulu).
Centriassa sovelletaan rohkeasti teknologiaa ja osaamista asiakkaan tarpeisiin ja ympäristöihin – tuloksena syntyy uusia tuotteita, palveluita ja osaamista. Klikkaa kuvaa ja tutustu palvelutoimintaa esittelevään Prezi-esitykseen

Centria ammattikorkeakoulu

Ekosysteemisti orientoitunut TKI-toiminta MATEC-tutkimusryhmässä (HAMK).
Hämeen ammattikorkeakoulun MATEC-tutkimusryhmässä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) rakentuu ekosysteemiselle toimintamallille, joka perustuu vahvaan yritysyhteistyöhön. Uudet innovaatiot syntyvät ekosysteemisissä verkostoissa ja tutkimustoiminnassa keskitytään todellisten ongelmien ratkaisemiseen. (Matec-esite-HAMK.pdf)

Liiketoimintaa pelien parantavalla voimalla (Savonia ammatikorkeakoulu).
Hyvä peli motivoi pelaajaa. Miten motivoiva voima saadaan palvelemaan terveyttä ja hyvinvointia? Hankkeessa syntyi pelidemoja ja tutkimustietoa pelikehittäjille ja terveyspalveluiden tarjoajille. (Liiketoimintaa pelien parantavalla voimalla savonia.pdf)

SeAMK Digital Factory (Seinäjoen ammattikorkeakoulu).
Tuotantoprosessien tehokkuus ja joustavuus ovat tärkeitä kilpailutekijöitä valmistavassa teollisuudessa. SeAMK Digital Factory kehitettiin vastaamaan tilanteeseen, jossa tuotteiden ja innovaatioiden on tultava markkinoille nopeasti, tuotannon on oltava joustavaa ja teollisen internetin ja digitalisaation mahdollisuudet on hyödynnettävä laaja-alaisesti. (SeAMK Digital Factory.pdf)

Äänestysosoite

Nyt, kun olet tutustunut kilpailutöihin, voit antaa äänesi mielestäsi parhaalle ehdokkaalle Kärjet 2016 palkinnon saajaksi kummassakin kategoriassa. Äänestys tapahtuu osoiteessa http://www.lyyti.in/karki2016