Ylijohtaja Tapio Kosunen: Neuvottelujen tavoitteena maailman paras korkeakoululaitos

Tapio Kosunen amk-päivillä
Ylijohtaja Tapio Kosusen mielestä strategiarahoitus on tulevaisuusorientoitunutta kannustinrahaa.

—Korkeakoulujen syksyllä alkavissa sopimusneuvotteluissa sovitaan korkeakoulujen rahoitusmallista seuraavien neljän vuoden ajaksi, evästi Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Tapio Kosunen Silja Serenadelle kokoontunutta ammattikorkeakouluväkeä ja vakuutti, että duaalimalli säilyy suomalaisen korkeakoulujärjestelmän selkärankana jatkossakin.

Hallituksen korkeakoulupoliittisessalinjauksessa edellytetään panostuksia uusia digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävien oppimisympäristöjen luomiseen, työelämävuorovaikutuksen lisäämiseen, kansainvälisyyteen sekä työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseen, Kosunen jatkoi.

Huhtikuun kehysriihessä kompensoitiin hallituksen aikaisemmin tekemiä indeksien jäädyttämisiä uudelleen kohdentamalla 105 miljoonaa euroa strategisiin kehittämiskohteisiin, joita digitaalisten oppimisympäristöjen lisäksi ovat ympärivuotisen opiskelun edistämiseen sekä nuorten tutkijoiden tukemiseen. Kun viimeksi mainittuun on varattu 30 MEURia, niin loput 70  miljoonaa ovat kahden muun strategisen kärkihankkeen käytössä.

— Strategiarahoitus on tulevaisuusorientoitunutta kannustinrahaa, Kosunen evästi.

Tavoite: laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään

Kosunen esitteli erilaisia toimia, joilla eri ammattikorkeakoulut ovat vastanneet ministeriön esittämään rakenteellisen uudistamisen haasteeseen joko yhdistämällä toimintoja yli korkeakoulurajojen tai kehittämällä keskinäisiä kumppanuuksia.

Lisäksi eri tavalla sisäisesti toimintojaan kehittämällä korkeakoulut ovat hakeneet organisatorista uudistumista sekä sopeuttaneet toimintojaan, kehitättäneet palvelutoimintaansa sekä tarkistaneet määriään ja pohtineet koulutusviennin mahdollisuuksia. Tällä on pyritty omien vahvuusalojen esiin tuomiseen ja osaamiskeskittymien luomiseen.

Neuvottelut ministeriön ja ammattikorkeakoulujen välillä käydään 4.10.-1.11.2016 ja niissä keskitytään ammattikorkeakoulujen strategiseen kehittämiseen. Niissä määritellään:

  • tehtävät, profiili ja vastuualueet
  • korkeakoulukohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet
  • strategiarahoitus

Strategiakeskustelun osana käsitellään rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä sitä, kuinka hallituksen edellyttämien kärkihankkeiden toimenpiteet etenevät. Lisäksi keskustellaan ammattikorkeakoulun taloudellisesta tilanteesta, strategisesta johtamisesta ja henkilöstöpolitiikasta.

Ministeriön valmistelu tehdään OKM:n toimialalle kuuluvien hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden ja kärkihankkeiden sisällä ja tavoitteena on mm. opiskelijoiden työelämään siirtymisen nopeuttamisen, vaikuttavuus sekä uusien tutkimus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja vaikuttavuus.

Maailman paras korkeakoululaitos 2025

Neuvottelujen yhteiseksi tavoitteeksi vuoteen 2025 tarkastellessa on määritelty korkeakoululaitos, joka muodostuu korkeatasoisesta vastuualueelleen profiloituneista yliopistoista ja ammattikorkeakoululaitoksista. ’

—Duaalimalli tulee siis jatkumaan, Kosunen vakuutti yleisöltä tulleeseen kysymykseen.

Korkeakoulujen toiminnassa korostuvat sivistystehtävä, yhteiskuntavastuu ja vaikuttavuus, kestävän kehityksen periaatteet, eettinen toimintatapa sekä hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen. Myös kansainvälisyyden eri puolia hyödynnetään osaavasti ja alueiden osaamispotentiaalia pyritään hyödyntämään entistä tehokkaammin.